Klimatförändring

Den här sidan är tänkt att användas i undervisning i skolan om den klimatförändring som pågår. Det är viktigt att upplysa för att kunna förändra.

Här finns länkar och tips om hur man kan arbeta i skolan med detta ämnet.

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use