Hundochkatter

Hundochkatter, skolan och en massa annat    

Dogs & Cats, school and other stuff

Om en hund vore din lärare, skulle du kanske lära dig saker som dessa:

1. När någon du älskar kommer hem, spring alltid och möt dem.

2. Låt alltid känslan av frisk luft och vinden mot ditt ansikte vara anledning nog för extatisk lycka.

3. Bits inte när det räcker att morra. Läs mer

My little red greenhouse